Zobrazit nabídky prací Zobrazit poptávky prací
Přidat inzerát
Nabídky podle oboru Doporučujeme
Kontaktujte nás

Kontakt


Kontaktovat nás můžete přímo na email eshops@post.cz

Provozuje
VIVO VISION s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1
IČO: 05037263
Spisová značka: C 257338/MSPH Městský soud v Praze

GDPR a ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním se zvýšeným tarifem udělujete, jakožto Subjekt údajů, společnosti VIVO VISION s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05683505 (Dále správce údajů), souhlas se zpracováním osobních údajů.

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány: Jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, telefon, případně jiný údaj, který subjekt údajů zadá do formuláře.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je:
    • Poskytnutí služby Vám Subjektu údajů – podání inzerátu.
    • Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
  3. Doba zpracování osobních údajů je omezena dobou platnosti inzerátu. Jakmile Subjekt údajů inzerát smaže nebo prostřednictvím kontaktního formuláře či emailu zadá pokyn pro smazání inzerátu, zpracování osobních údajů je ukončeno a inzerát je do 48 hodin smazán.
  4. Osobní údaje, které Subjekt údajů zadá v rámci inzerátu mohou být zveřejněny na inzertní portálu pujckyseznam.cz a nebo poskytnuty zájemcům, kteří chtějí Subjekt údajů kontaktovat ohledně nabídky či poptávky, kterou Subjekt údajů uvedl v rámci inzerátu.
  5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu.
REKLAMA
Horoskopy a věštírna